26 juli 2017

Infracapital investeert in Eteck

In ruil voor een belang van 60% steekt de Britse investeringsmaatschappij Infracapital € 70 mln eigen vermogen in Eteck. Met de kapitaalinbreng kan Eteck grootschalig investeren in warmte-installaties in nieuwbouwwoningen.

Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen hierdoor nieuwbouwwoningen tegen geringe kosten energieneutraal of zelfs Nul op Meter opleveren. Eteck versterkt hiermee haar positie en verwacht de komende jaren te groeien van 25.000 naar 100.000 aansluitingen in Nederland.

“Door de ervaring en expertise van het huidige team heeft Infracapital ons het vertrouwen gegeven”.

Woningen ontwikkelen met de nieuwe energie ambities

Woningen ontwikkelen die evenveel energie opwekken als dat ze verbruiken. Ontwikkelaars en woningcorporaties ontkomen vandaag bijna niet meer aan de energie neutrale en ‘Nul op Meter’ woning. Vaak wordt gesuggereerd dat duurzame nieuwbouwwoningen te kostbaar zijn en tot een verhoging van de V.O.N.-prijs leiden. Eteck tackelt deze aanname door een belangrijk deel van de investering in de (huis-)installaties voor haar rekening te nemen. Hiermee maakt Eteck duurzaam ontwikkelen vanaf nu nóg beter betaalbaar voor projectontwikkelaars en woningcorporaties. Eteck geeft vervolgens een volledige performance garantie op de warmte installaties gedurende de exploitatieperiode oplopend tot 30 jaar.

Met de kapitaalinjectie van Infracapital kan Eteck haar ambitie waarmaken als leidende duurzame warmteleverancier in Nederland. De focus zal hierbij in eerste instantie liggen op nieuwbouwprojecten, later zal ook de vervangingsmarkt aan bod komen. Directeur Jaap van Eck ziet de komende jaren met veel enthousiasme tegemoet “Door de jarenlange ervaring en expertise van het huidige team heeft Infracapital met deze prachtige stap ons het vertrouwen gegeven. Met Infracapital als onze nieuwe partner kunnen wij de komende jaren een aanzienlijke groei doormaken en in grote mate bijdragen aan duurzaam wonen en werken in Nederland”.