29 september 2016

ACM verleent vergunning in het kader van Warmtewet aan Eteck

Eteck heeft begin 2016 de vennootschap DEE (met meer dan 1.200 aansluitingen) van stichting WonenBreburg overgenomen waarna de naam gewijzigd is in Eteck Warmte WoBre BV. Deze Vennootschap levert meer dan 10.000 GJ per jaar warmte aan kleinverbruikers.

In het kader van de Warmtewet heeft Eteck ten behoeve van deze entiteit een aanvraag gedaan voor een vergunning warmtelevering bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
21 september 2016 is het bericht ontvangen dat de vergunning is verleend. Eteck voldoet hiermee aan de geldende wet- en regelgeving.