Afbeelding van de brochure van Energie Nederland, 20 Good pratices in de warmtetransitie Afbeelding van de brochure van Energie Nederland, 20 Good pratices in de warmtetransitie
20 oktober 2020

20 Good practices in de warmtetransitie - Blaricummermeent

Branchevereniging Energie-Nederland heeft een brochure gemaakt met ‘’20 good practices’’ in de warmtetransitie.

Warmteleveranciers lichten een diversiteit aan project(en) toe ter inspiratie om de warmtetransitie te versnellen. Ook wij hebben hieraan bijgedragen met een artikel over aquathermie op ons project Blarciummermeent in Blaricum.

“ Samenwerking tussen alle belanghebbenden versnelt de warmtetransitie.”
Medy van der Laan Voorzitter Energie-Nederland

Uit 20 Good pratices in de warmtetransitie:

Warmtetekort laagtemperatuurnetwerk compenseren met aquathermie

De wijk Blaricummermeent is een nieuwbouwwijk van de gemeente Blaricum. De warmtevoorziening voor de 986 woningen in deze wijk bestaat uit een systeem van warmte-koudeopslag in combinatie met individuele warmtepompen. In de zomer kunnen de woningen ook gekoeld worden. In de winter wordt het tekort aan warmte uit dit laagtemperatuurnetwerk aangevuld met aquathermie.

Elke woning in de Blaricummermeent heeft een individuele warmtepomp die zorgt voor verwarming van de woning en voor warm tapwater. De warmtepomp is aangesloten op het distributienet - een buizenstelsel dat de warmtepompen van voorverwarmd of gekoeld water voorziet. Het distributienet wordt op temperatuur gehouden met een warmte-koudeopslagsysteem.

Omdat woningen meer warmte dan koude gebruiken, treedt er een warmtetekort op. Dit tekort wordt gecompenseerd met door de zon verwarmd water uit de Watergang langs de Aristoteleslaan, ofwel aquathermie. Eteck, dat hier de aanleg en exploitatie van de warmtevoorziening verzorgt, verdient de investerings- en gebruikskosten terug door een vastrecht voor de bronenergie-aansluiting te rekenen en de warmtepompen aan de bewoners te verhuren.

De hele brochure van Energie Nederland lezen? Klik hier.

Meer lezen over de toepassing van aquathermie in De Blaricummermeent? Dagblad NRC schreef er een artikel over. Klik hier om te lezen.