>> Wat is de invloed van het warme zomerweer op de WKO(warmte-koudeopslag) installaties? Eteck werkt mee aan een artikel op Energeia.

We hebben momenteel te maken met erg mooi en warm weer in Nederland . Het warme zomerweer mag voor sommige waterschappen in Nederland reden zijn tot een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, voor organisaties die hun energie halen uit sloten en plassen is de hitte erg gunstig. Als exploitant van duurzame warmtesystemen zien we dat in juni en juli tussen de 30% en 50% meer energie uit oppervlaktewater is gehaald dan vorig jaar in dezelfde periode.

WKO installaties

Bij WKO (warmte-koudeopslag) installaties wordt grondwater van en naar huizen en gebouwen gepompt: in de zomer om te koelen en in de winter om te verwarmen. WKO installaties de woningbouw hebben eigenlijk altijd een koude overschot in de bodem. Er is een grote warmtevraag in de winter en een relatief lage koude vraag in de zomer. Nu de temperatuur zo hoog is, draait de koeling in de woning volgens Gertjan de Joode, manager ontwikkeling van Eteck, “op volle toeren. Zo wordt een optimale koude levering bereikt.” Waar koelmachines en airco’s het moeilijker krijgen bij hogere buitentemperaturen, gaat het koelvermogen van een WKO installatie juist omhoog omdat het temperatuurverschil tussen het koude grondwater en het gebouw toeneemt.


Omdat er door het warme weer veel verkoeling nodig is voor de woningen, wordt er veel koude gevraagd van de bron. Normaal gesproken is dit niet het geval en is er vooral sprake van een hoge warmtevraag in de winter.
De extra hoge koude vraag deze zomer heeft als effect dat er meer warmte richting de bron gaat en dat de warmtepomp in de winter een hoger rendement heeft (de bron is beter in balans).
Wanneer een bron in balans is, is het behaalde milieu effect, de besparing van CO2-uitstoot, ook groter. Onze manager Ontwikkeling Gertjan de Joode zegt hierover:
‘’Het positieve effect op het milieu als gevolg van de verbeterende prestatie van warmtepompen schat ik in op 5 tot 15 procent ten opzichte van gematigde zomermaanden.’’


Er wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt van thermische energie uit oppervlaktewater, al pleitten Rijkswaterstaat (RWS) en de Unie van Waterschappen (UVW) begin juni voor het gebruik van oppervlaktewater als nieuwe energiebron.


WKO
installaties


Systeem ook gunstig voor sloot zelf

Waterschappen in Nederland hebben een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Zou dat ook niet moeten gelden voor het gebruik van oppervlaktewater voor bodemenergiesystemen? Nee zegt De Joode, want netto komt er geen druppel water minder in de sloot. “We halen alleen de hoge temperatuur uit het water, waarop het water vervolgens weer de sloot wordt ingepompt.”
Met dit mooie weer zou de methode zelfs gunstig kunnen zijn voor de sloot. Het water dat terug wordt gepompt is 5°C tot 10°C kouder, waardoor de sloot of beek in zijn geheel afkoelt. De Joode: “Dat vermindert de kans op algvorming.”

Kortom dit zomerweer heeft niet alleen voordelen voor de vakantiegangers, maar ook voor onze installaties.