>> Overname DEVA door Eteck

Eteck Energie Bedrijven heeft DEVA (Duurzame Energie Voorziening Achterweg) overgenomen. Dit lokale energiebedrijf levert warmte en koude aan de appartementencomplexen en woningen rondom het multifunctionele gebouw aan de verbinding in Nieuwkoop.

Per 1 november zal Eteck de levering overnemen voor deze wijk. In 2015 zijn de laatste aansluitingen gerealiseerd en voorziet de installatie ruim 200 koop- en huurwoningen en enkele groot zakelijke afnemers van warmte en koude. Deze woningen en zakelijke afnemers zijn aangesloten op een centrale opwekkingsinstallatie in het multifunctionele gebouw.

Deze opwekkingsinstallatie bestaat uit een Warmtekrachtkoppeling, Cv-ketels, een warmtepomp en een warmte- koudeopslagsysteem in de bodem.
In dit gebouw zijn onder andere de woningstichting Nieuwkoop, theater Kaleidoskoop en (zorg)woningen gehuisvest.
In de woningen zorgt een afleverset voor de daadwerkelijke warmte, koude en de warm tapwater levering.

We kijken er naar uit om voor de lange termijn de bewoners van een goede duurzame warmte voorziening te voorzien.

Eteck levert duurzame energie in de vorm van warmte en koude.
Eteck ontwikkelt, bouwt, onderhoudt en exploiteert duurzame energie systemen, veelal met warmte en koude opslag in de bodem.

Wij gaan voor 0; dit houdt in dat wij geloven in een gasloze energiemarkt met 0 procent CO2 en fijnstof uitstoot, maar 100 procent duurzame energie.

Eteck is techniek en partij onafhankelijk. Dit geeft ons de vrijheid om per project het optimale concept te selecteren. Ieder project is immers maatwerk!
Met een staat van dienst van meer dan 10 jaar heeft Eteck in de woningbouw en utiliteit inmiddels meer dan 250 projecten gerealiseerd en/of in onderhoud.

Voorheen lag de focus vooral op de nieuwbouw, echter wil Eteck zich de komende jaren ook vol gaan inzetten op de bestaande bouw.