>> Kantoorpand Oliphant Amsterdam (30.000 m2) gecontracteerd

Onlangs hebben wij de aanbesteding gewonnen voor het leveren van warmte en koude aan het kantoorpand Oliphant in Amsterdam. Onze partner Roodenburg zal de installaties maken en onderhouden. We zullen in de nabije toekomst ook twee woontorens, met beide circa 276 woningen, op het systeem aansluiten.

Eind 2016 is dit kantoorpand gekocht door de First Sponsor Group. Inmiddels is de herontwikkeling begonnen in samenwerking met CBRE Development Services. Uitgangspunt is om een duurzame kantoorruimte te creëren. Ons WKO systeem zal daar aan bijdragen!

Deze herontwikkeling past binnen de ontwikkeling die Amsterdam Zuidoost nu ondergaat. Er zijn momenteel veel renovaties en herontwikkelingen van bestaande gebouwen. Daarnaast wordt er een groot aantal woningen gerealiseerd.


Meer informatie is te vinden op https://oliphant-amsterdam.nl/