>> Hyde Park Hoofddorp krijgt grootste all-electric WKO in woningbouw

Circa 3.800 woningen en ca 40.000 m2 commercieel vastgoed die verwarmd en gekoeld gaan worden zonder gas of stadswarmte. Een Warmte Koude Opslag en energieopwekking uit oppervlaktewater waarvoor tot 1.000.000 liter water per uur rondgepompt wordt. Dat zijn een paar van de specificaties van het energiesysteem voor nieuwbouwproject Hyde Park in Hoofddorp dat de komende jaren wordt gerealiseerd. Het energiesysteem vormt daarmee de grootste all electric Warmte Koude Opslag in de Nederlandse woningbouw.

Hyde Park is dé nieuwe stadswijk in de Metropoolregio, die op plaats komt van het huidige verouderde kantorenpark Beukenhorst-West in Hoofddorp. De circulaire sloop van de gebouwen is op dit moment in volle gang, naar verwachting start over enkele maanden de verkoop en bouw van de eerste woningen. Die woningen krijgen direct een duurzame energievoorziening die zijn weerga niet kent. Het systeem bestaat uit 4 tot 5 energieclusters met warmtepompen die worden gevoed door middel van Warmte Koude Opslag (WKO) in de bodem en aquathermie. In totaal kan de WKO ruim 1.000.000 liter water per uur verpompen. Elke woning krijgt daarmee een aansluiting op warmte, warm tapwater en koeling. Het is hiermee de grootste all electric WKO in de woningbouw in Nederland.

Volledig energieneutraal
Hyde Park koos Eteck Energie Bedrijven als partner om dit mogelijk te maken, vanwege haar kennis, ervaring, flexibiliteit en solide financiële basis. Tijdens de vastgoedbeurs op de Provada ondertekenen Hyde Park en Eteck op 4 juni hiervoor een overeenkomst. Eteck zal op basis daarvan het systeem realiseren en tot 2055 exploiteren. IF Technology, een adviesbureau gespecialiseerd in energieoplossingen voor gebouw- en gebiedsontwikkeling met een focus op bodemenergie, aquathermie en geothermie, treedt op als projectadviseur. Mede doordat Eteck haar elektriciteit – met een certificaat van oorsprong – gegarandeerd inkoopt van Nederlandse groene bronnen, is de warmtevoorziening van Hyde Park volledig energieneutraal.

Hyde Park is een gezamenlijk initiatief van Snippe Projecten B.V. en IC Netherlands B.V., die samen onder de naam Hyde Park de nieuwe stadswijk realiseren. De belangstelling voor de nieuwe wijk is zeer groot. Nog voor de verkoopmarketing is gestart hebben zich al meer dan 5.000 geïnteresseerden aangemeld. Het merendeel daarvan is afkomstig uit gemeente Haarlemmermeer.