>> Duurzame WKO voor 655 woningen aan de Grotiusplaats in Den Haag

Deze week tekenden Provast, CBRE Global Investors en ASR met Eteck voor de realisatie en langjarige exploitatie van een duurzame collectieve WKO installatie (warmte- en koudeopslag) voor het project Grotiusplaats te Den Haag. Het project behelst 2 enorme woontorens van in totaal 655 woningen en bevindt zich zeer centraal in Den Haag tussen de Koninklijke bibliotheek en de Utrechtse baan. Alle woningen zijn bestemd voor de verhuur. De start bouw is formeel begonnen. De oplevering staat gepland voor begin 2022.

Eteck realiseert de WKO installatie met haar installatiepartner Roodenburg en maakt naast de WKO gebruik van een aansluiting op het stadswarmtenet van Eneco.
Eteck gaat gedurende 30 jaar duurzame warmte en koude leveren aan alle toekomstige bewoners.