Eteck is duurzaam

Eteck is duurzaam

Eteck verzorgt lokaal de levering van warmte, koude en eventueel warm tapwater. Al naar gelang de mogelijkheden wordt hierbij gebruik gemaakt van ‘omgevingsenergie’. Wij ontwerpen onze energiesystemen met doormiddel van bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater, restwarmte van industrie of winkels, zonnewarmte (energiedaken). Omdat opwekking en afgifte meestal niet gelijktijdig lopen gebruiken wij bodemopslag (Warmte Koude Opslag – WKO) om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 

Daarom is
Eteck duurzaam!

Wanneer er weinig mogelijkheden zijn om omgevingsenergie te benutten, dan bekijken wij de, aanvullende, toepassing van bijvoorbeeld biomassa (houtpellets) of warmte/kracht koppeling (WKK).
Als het niet anders kan, of nadrukkelijk gewenst is, dan passen wij CV-ketels toe om warmte op te wekken. Overigens is al ons gasverbruik z.g. ‘Bosgecompenseerd gas’ dus zelfs dan bent u nog verzekerd van de laagst mogelijke CO2 uitstoot. Al ons elektriciteitsverbruik ten behoeve van onze energiesystemen is 100% stroom uit groene bronnen.


36.262 ton
CO2 reductie
(in 2019)